Spočítejte si přibližné úspory :                    pevné linky
                                                                                             mobilní linky
Aktuality Firmy Hlasové služby Hotely Internet Podpora Reference
  Hlavní stránka

Komplexní řešení
   
Hotely
                Protel
                Mikenopa
                Kapsch
               Reference


    Velké a střední firmy
    Domácnosti a malé firmy


Hlasová řešení
   
Optimalizace
       pevné linky
      mobilní linky

Internet
   
vytáčený 
    ADSL
    bezdrátový
    satelitní
    mobilní

DATA
     Datové okruhy
     IP VPN sítě
 

KAPSCH

INTERNET FOR ROOMS
Komplexní řešení přístupu na Internet
pro hotelové hosty -


V rámci rozšiřování svých aktivit do oblastí datových služeb společnost KAPSCH TeleCom spol. s r.o. uvedla na trh také komplexní systém INTERNET FOR ROOMS pro přístup hotelových hostů na Internet. Tento systém reaguje na sílící potřebu provozovatelů hotelů uspokojit poptávku hostů po stále kvalitnějším (rychlejším, spolehlivějším, pohodlnějším, ...) přístupu na Internet přímo z hotelového pokoje. INTERNET FOR ROOMS se neomezuje pouze na připojení z jednotlivých pokojů, ale komplexně pokrývá potřebu Internetového připojení ve všech hostům přístupných částech hotelu (pokoje, společenské prostory, restaurace a kavárny, salonky a konferenční sály). Při uvádění tohoto produktu společnost KAPSCH TeleCom spol. s r.o. využívá své dlouholeté zkušenosti a pozici osvědčeného dodavatele telekomunikačních řešení pro hotely (zejména pobočkových ústředen Meridian).

Systém INTERNET FOR ROOMS nabízí hotelům příležitost poskytovat další přidanou hodnotu ke svým obvyklým službám a tím nejen zvýšit své příjmy, ale zejména zlepšit svou pozici ve srovnání s konkurencí.

Systém INTERNET FOR ROOMS elegantně řeší všechny základní problémy, s nimiž se setká každý provozovatel hotelu při zavádění obdobných služeb. Ve srovnání s ostatními systémy na trhu vyniká kromě integrace všech způsobů připojení právě především úplnou podporou všech klíčových funkcí nutných k úspěšnému a efektivnímu poskytování Internetového připojení hotelovým hostům.Systém INTERNET FOR ROOMS podporuje mj. následující funkce:


Flexibilní uživatelské rozhraní

Veškerá uživatelská rozhraní (jak pro obsluhující personál, tak zejména pro hotelové hosty) jsou tvořena systémem aktivních webových stránek. To zajišťuje nejen lokalizaci do libovolného jazyka, ale zejména úplnou možnost přizpůsobení jak co do vzhledu, tak co do funkčnosti.
V rámci tohoto vstupního portálu je možné umístit i marketingové informace určené hostům (reklama, nabídka dalších služeb hotelu, ...). Po připojení na Internet může být hostův prohlížeč na úvod přesměrován na předem určenou vstupní stánku, což představuje další prostor pro marketing.
Rozhraní pro hosty je navrženo tak, aby se host mohl obsloužit zcela samostatně. To v kombinaci s automatickou konfigurací sítě pro hostův počítač a automatickým přenosem účtovacích informací do hotelového informačního systému umožňuje poskytovat Internetové služby hostům zcela bez účasti personálu hotelu.

Účtování

Systém zahrnuje celou řadu způsobů účtování (minutové účtování, předplatné, přístup přes předem přidělený kód, přístup přes heslo, atd.) a způsobů přenosu účtovacích dat (přímý přenos do hotelového IS - např. Fidelio, GuestView, Hilton, ... , přímé připojení na systém platebních karet, tištěný účet, atd.)
Další způsoby účtování a přenosu mohou být vyvinuty pomocí vestavěného programátorského rozhraní. Kromě účtovaného přístupu lze na určité www stránky (obvykle stránky hotelu a jeho smluvních partnerů) umožnit bezplatný přístup.

Připojení a autokonfigurace

Jedním z největších problémů při připojování počítače do cizí, v tomto případě hotelové, sítě je nutnost změnit konfiguraci počítače tak, aby vyhovovala této síti. Mnoho hostů při tom může potřebovat asistenci odborně zdatného technika, nehledě na otázky důvěrnosti dat a problémů s návratem do původní sítě.
Systém Internet for rooms řeší tento problém elegantním způsobem. Místo aby vyžadoval úpravu konfigurace hostova počítače, zjistí si tuto konfiguraci sám a upraví své vlastní nastavení tak, aby bylo shodné se sítí, ze které si host svůj počítač přiváží. Každý host s počítačem vybaveným (Fast-)Ethernetovou kartou (to jsou dnes prakticky všechny počítače) se k systému INTERNET FOR ROOMS připojí napoprvé a bez nutnosti jakéhokoliv zásahu.


Přenos po stávajícím vedení

V mnoha hotelech (vč. některých nedávno postavených) není do pokojů rozvedena datová síť (strukturovaná kabeláž). Řešením může být její dodatečné vybudování. To však naráží na nutnost uzavření (částí) hotelu z důvodu hlučnosti a prašnosti při montáži. Zbývá tedy pouze možnost pro datovou komunikaci využít rozvody, které jsou k dispozici. Nejvhodnější je k tomuto účelu telefonní rozvod, který jistě vede do každého pokoje.
Systém INTERNET FOR ROOMS pro tento případ disponuje prvkem umožňujícím plnohodnotný Ethernet přenos po jednom telefonním páru. Použitím vestavěných splitterů lze použít stejný pár, na kterém je připojen telefonní přístroj.

Bezdrátový přenos

Ve větších prostorách, nebo v místech s větším provozem (konferenční sály, restaurace, ...) není vhodné instalovat kabelový rozvod. Dlouhé přípojné kabely od zásuvek k počítačům by omezovaly pohyb hostů. Pro tyto případy systém INTERNET FOR ROOMS disponuje možností začlenit bezdrátové přístupové body a počítače vybavit zapůjčenými bezdrátovými kartami.