Spočítejte si přibližné úspory :                    pevné linky
                                                                                             mobilní linky
Aktuality Firmy Hlasové služby Hotely Internet Podpora Reference
  Hlavní stránka

Komplexní řešení
   
Hotely
                Protel
                Mikenopa
                Kapsch
               Reference


    Velké a střední firmy
    Domácnosti a malé firmy


Hlasová řešení
   
Optimalizace
       pevné linky
      mobilní linky

Internet
   
vytáčený 
    ADSL
    bezdrátový
    satelitní
    mobilní

DATA
     Datové okruhy
     IP VPN sítě
 

 

Protel

R3P - RUNWAY pro TRIPLE PLAY
Moderní komunikační prostředí na stávající kabelové infrastruktuře!

Systém R3P je moderním triple play komunikačním směrem zítřka, který zajišťuje přenos datových, hlasových a video služeb po stávajícím jednopárovém telefonním vedení. Nejedná se o pouhé zprostředkování přenosu služeb, ale o plnohodnotné poskytování služeb, které jsou schopny i v budoucnu přinášet tržby.

Systém R3P umožňuje:

 • Současný přenos hlasu, dat a videa po jednom „obyčejném“ telefonním páru vedení
 • Širokopásmový, nesdílený a bezpečný přenos dat (Internet) v každém pokoji
 • Dostatečnou přenosovou kapacita pro příští generaci komunikací (video na požádání)
 • Maximální využití stávajícího kabelového vedení – „obyčejný“ telefonní pár
 • Minimální instalační zásah na straně pokoje – pouhá výměna účastnické zásuvky
 • Vysokou spolehlivost – prakticky téměř nemožné odpojení, poškození nebo odcizení
 • Možnost tvorby více účtovatelných ziskových služeb
 • Velmi nízké celkové investiční a provozní náklady
 • Krátkou dobu návratnosti vložených prostředků

Systém R3P umožňuje současné připojení telefonů, televizních přijímačů a notebooků v každém místě s obyčejným jednopárovým telefonním vedení. To vše technicky a časově nenáročným způsobem typu Plug and Play bez nutnosti zásahu uživatele do stávajícího nastavení.U připojení notebooků do počítačové sítě a na Internet je velký důraz kladen na bezpečnost a proto je technicky zamezeno přístupu (úmyslnému i neúmyslnému) k cizím počítačům na R3P síti. Žádný z počítačů nevidí ani není vidět počítače ostatních uživatelů, nelze sledovat činnost okolních zařízení.Všechny přenosy dat nebo uskutečněná připojení (např. připojení k Internetu nebo přehrání filmu) jsou zaznamenávány do účetního systému a následně v přehledné formě vyúčtovány.

Charakteristika systému R3P:

 • Zaručený širokopásmový přenos dat stávajících i budoucích aplikací
  - vysoká rychlost, vysoká kvalita, podpora videoaplikací
 • Vzdálené napájení přístupového zařízení v pokoji
  - nízké provozní náklady na údržbu, vysoká spolehlivost, vždy napájeno
 • Využití stávajících telefonních rozvodů
  - nulové náklady na kabelový rozvod po budově
 • Bezpečné připojení počítačů
  - nemožnost odposlechu nebo zneužití přenášených informací
 • Snadná instalace a údržba
  - jednoduchost instalace a oprav zaručuje minimální čas případného výpadku
 • Ready Triple Play
  - jednotné prostředí pro přenos hlasu, dat a videa

Výhody řešení:

 • Přenos hlasu, dat a videa do každého pokoje bez nutnosti modernizace kabelových vedení
 • Provedení potřebných úprav na pokoji bez vyřazení pokoje z provozu (instalace v době úklidu)
 • Jednotné prostředí pro přenos hlasu, dat a videoslužeb
 • Snadná rozšiřitelnost systému zaručuje optimalizaci a ochranu vložených investic
 • Velmi nízké celkové investiční a provozní náklady
 • Velmi krátká doba návratnosti vložených investic
 • Nulové omezení provozu ubytovacích kapacit
 • Okamžité navýšení příjmů z poskytovaných služeb
 • Vytvoření podmínek pro poskytování dalších ziskových služeb
 • Přínos nových účtovatelných služeb bez nárůstu personálu
 

Výhody pro hotelové hosty:

Bezpečný a cenově dostupný nonstop přístup na Internet umožňující
 • Vyhledávání informací (doprava, měnové kurzy, kulturní a sportovní události)
 • Obchodní a soukromou korespondenci (e-mail)
 • Elektronické bankovnictví (internetbanking, homebanking)
 • Zábavu a vzdělávání (surfování, chatování, hry, věda, technika a kultura)
Využití jednotného prostředí pro přenos hlasu, dat a videoslužeb

Možnost využití komunikačních technologií příštích generací (video na požádání)

Na tento komplex navazují  provozní služby 

24 x 365 System dohledu - 24 hodinový dohled nad systémem

24 x 365 Služby & Údržba -24 hodinová pohotovost s okamžitou reakcí v případě závady, pravidelná údržba a kontrola systému

24 x 365 horká linka pro hosty i provozovatele - 24 hodinová služba telefonické pomoci. Pro případ okamžité telefonické podpory nebo nutnosti zásahu na místě je uživatelům k dispozici horká linka (Hot Line) a ohlašovna poruch a servisních zásahů. Zkušení pracovníci technické podpory i péče o zákazníky ochotně vyřeší problém a zajistí úspěšné používání systému R3P k Vaší plné spokojenosti.

Četné instalace u nadnárodních řetězců hotelů a renomovaných společností jsou zárukou kvality námi poskytovaných služeb a produktů

 

Buďte s R3P vždy o krok před konkurencí!